Vastakkainasettelu

Kesto noin kaksi neljäsosaa tarinan kestosta.

Toisen näytöksen aikana päähenkilö kohtaa lukuisia esteitä saavuttaakseen draamallisen tarpeensa eli sen, mitä hän haluaa voittaa, saada selville, saavuttaa tai toteuttaa.

Kun tiedät draamallisen tarpeen, voit keksiä ja kirjoittaa siihen vastakkaisia esteitä, joita päähenkilö kohtaa tarinassa peräjälkeen. Esteet voivat olla sisäisiä tai ulkoisia.

Toinen näytös jaetaan kahteen puoliskoon, jotka erotetaan keskipisteellä.

Ensimmäinen puolikas

Aluksi päähenkilö pärjää hyvin. Hän selviää esteistä ja hallitsee tilanteen.

Pinni 1

Muistuta kuulijaa ja päähenkilöä tarinan teemasta ja päähenkilön tavoitteesta! Mitä voisi tapahtua, jos päähenkilö epäonnistuisi?

Keskipiste

Keskipiste on koko tarinan keskikohta. Päähenkilön on kohdattava itsensä. Kannattaako matkaa jatkaa?

Jotakin peruuttamatonta on kuitenkin tapahtunut ja paluuta entiseen ei ole. Matkaa on jatkettava hinnalla millä hyvänsä.

Toinen puolikas

Mutta onni kääntyy. Vastoinkäymiset lisääntyvät.

Pinni 2

Muistuta kuulijaa ja päähenkilöä tarinan teemasta ja päähenkilön tavoitteesta!

Käännekohta 2

Päähenkilö ei ole lähelläkään ongelmanratkaisua. Hän on pohjalla. Miten päähenkilön nyt käy?