Motgångar

Längden är ungefär hälften av historiens varaktighet.

I den andra akten möter huvudpersonen många hinder för att uppnå sitt dramatiska behov, det vill säga vad de vill vinna, få, ta reda på, uppnå eller implementera.

När du känner till det dramatiska behovet kan du komma på och skriva till det motstående hinder som huvudpersonen övervinner i berättelsen en efter en. Hinder kan vara interna eller externa.

Den andra akten är uppdelad i två halvor åtskilda av en central punkt.

Första halvan

Till en början mår huvudpersonen bra. De kommer att överleva hinder och hantera situationen.

Pin 1

Påminn lyssnaren och huvudpersonen om temat för berättelsen och om målet som huvudpersonen är ute efter! Vad skulle hända om huvudpersonen misslyckades?

Mittpunkt

Mittpunkten är mitten av berättelsen. Huvudpersonen måste möta sig själv. Är målet värt att förfölja?

Men något oåterkalleligt har hänt och det finns ingen återvändo. Resan måste fortsätta till varje pris.

Andra halvan

Men turen vänder. Motgångarna hopar sig.

Pin 2

Påminn lyssnaren och huvudpersonen om temat för berättelsen och om målen som huvudpersonen eftersträvar!

Andra vändpunkten

Huvudpersonen är långt borta från att lösa problemet. De har nått botten. Vad sägs om huvudpersonen nu?