Klassisk dramaturgi

Berättelsebågen är en karta över berättelsen. Den är markerad med de viktigaste händelserna i berättelsen och den ordning enligt vilken de fortskrider från början till slutet av berättelsen.

Eftersom handlingen sällan fortskrider jämnt är berättelsen formad som en båge. Från en inledning stiger berättelsen mot sin klimax för att sedan sjunka mot slutet av berättelsen.

Delarnas båge kan delas upp i tre delar: en början, mitten och slutet.

Presentation

I början av berättelsen presenteras miljön, huvudpersonen och deras normala liv.

Uppgifter

 • Vilka är karaktärerna i Askungens historia?
 • Vilken typ av människor är inblandade?
 • Vad tycker de om Askungen??
 • Vilken typ av person är Askungen?
 • Vad tänker du om henne?

Anslag

Något oväntat händer plötsligt i berättelsen, det stör vardagens rutiner och sätter huvudpersonen i rörelse.

Nu har huvudpersonen ett mål som de bestämt sig för att eftersträva. Eller ett problem att lösa till varje pris.

Uppgifter

 • Vilken förändring utlöser berättelsen?
 • Hur reagerar Askungen?

Upptrappning

Allt går inte alltid som planerat och huvudpersonen möter motgångar och motsägelsefulla situationer när de strävar mot målet. De ger mer rörelse och spänning till berättelsen: “hur kommer detta sluta”?

Uppgifter

 • Vem är emot Askungen?
 • Vem hjälper Askungen?

Klimax

Spänningen i berättelsen når sin höjdpunkt. Huvudpersonen hamnar i en avgörande situation eller fattar ett viktigt beslut.

Uppgifter

 • Vilken är toppen för Askungens historia?
 • Vad händer?

Avrundning

Spänningen i berättelsen börjar minska. Berättelsen går mot en lösning. Situationen är dock inte helt löst ännu, och huvudpersonen måste fortfarande kämpa för att uppnå det hon/han vill.

Uppgifter

 • Hur känner prinsen igen Askungen som den riktiga bruden?

Lösning

I slutet av berättelsen förändras huvudpersonens situation, eller så växer hon/han mentalt. I slutet av berättelsen berättas också hur framtiden ser ut.

Uppgifter

 • Hur mår Askungen?
 • Straffas de stygga styvsystrarna?
 • Vad är lärdomen av berättelsen?

Övningen använder Askungens berättelse skriven av Charles Perrault.